Zielonka Pasłęcka,
590 000 PLN
Działka (Rolna) na sprzedaż , 74 092 m2
7.96 PLN /m2
Powierzchnia
74 092 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 848256
Powierzchnia: 74 092 m2
Cena za m2: 7.96 PLN
Cena: 590 000 PLN

Opis nieruchomości:

DZIAŁKA ROLNA W ZIELONCE PASŁECKIEJ
CENA: 590 000 zł
POWIERZCHNIA: 7,4092 ha
CENA ZA m2 7,96 zł
DZIAŁKI CZĘŚCCIOWO OBJĘTE MPZPOferta składa się z dwóch działek o numerach 123/2 i 125 położonych z Zielonce Pasłęckiej
Działka nr 123 częściowo objęta MPZP.
Działka nr 125 bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Użytki rolne to: RIVa, PsIV, PsV, ŁIV, ŁVI, ŁV oraz Nieużytki
Przeznaczenie, funkcja
1) Produkcją rolna, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska.
2) Dopuszcza się lokalizację masztów, na których będą umieszczone urządzenia pomiarowe.
3) Dopuszcza się budowę obiektów gospodarczych nie związanych z zamieszkaniem i hodowlą zwierząt.
5 Zasada ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) Na terenie nie znajdują się obszary objęte żadną formą ochroną przyrody.
2) Zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1) Na terenie nie znajdują się obiekty i tereny objęte ochroną konserwatora zabytków.
7 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1) W granicach terenu przestrzeń publiczna nie występuje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy
1) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej obowiązuje:
a) wysokość budynku do kalenicy max. do 10 m npt.,
b) dach dostosować do konstrukcji pokrycia obiektu,
c) max. wysokość budowli rolniczych (silosy, wysięgniki itp.) do 15 m npm.
2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń pomiarowych umieszczonych na masztach o całkowitej wysokości, nie wyższej niż 120 m pt..
3) Powierzchni zabudowy nie ustala się.
4) Dopuszcza się lokalizacje sieci i linii infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej nad ziemią i pod ziemią oraz
lokalizację budowli i urządzeń technicznych z nimi związanych.

Przy zakupie nieruchomości należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie dla biura nieruchomości w wysokości 1,5% brutto

Oferujemy skuteczną pomoc w otrzymaniu kredytu.
ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ!

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Opis i zdjęcia objęte są ochroną praw autorskich, osobistych i majątkowych stanowiąc własność przedsiębiorstwa FUTURE w świetle prawa autorskiego ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Skontaktuj się z agentem :
Dorota Kruk

Telefon : 55 2755528 ,502071014

dorota.kruk@futurenieruchomosci.pl


Lokalizacja: